RECENTE PROJECTEN | Apeldoorn

Uitbreiding en herindeling multifunctioneel gebouw

 

Een voormalig uitvaartcentrum in Apeldoorn werd vergroot en volledig gerenoveerd. Het bestaande dak werd gedeeltelijk verhoogd en het gebouw is geschikt gemaakt voor kerkdiensten, live muziek, clubbijeenkomsten en winkelverkoop. Aangezien het pand midden in een woonwijk ligt dienden er in het gebouw extra geluidwerende maatregelen getroffen te worden o.a. in de vorm van akoestische plafonds, geluidwerende beglazing en geluidwerende deuren.

 

Werkzaamheden: ontwerp, bestek en bouwbegeleiding